pravidlá

Spoločenský experiment LAboratória TVorivého MYslenia, Ľudovej univerzity a Otvor oči Slovensko v KGC YMCA v Bratislave.

Kaviareň Olympia nám zavreli ale dialógy občanov pokračujú každú stredu od 17:00 v Komunitnom Centre Generácií (KGC) v YMCA Bratislava, Karpatská 2, 1. poschodie KGC č. dverí 142


  "Osobné rozhovory sú v súčasnosti zriedkavým žblnkotajúcim pramienkom energie, ale najpovzbudivejšia, najplodnejšia a najúspešnejšia práca je možná jedine v tvorivých silových poliach priamej osobnej spolupráce"


  Scenár skupinových rozhovorov:
 1. Usporiadanie sedenia podľa možnosti v kruhu. Rozhovory prebiehajú v niekoľkých "kolečkách". Pozvaní hostia a moderátor majú prednosť. Pre záznam nápadov a poznámok sú k dispozícii písacie potreby.
 2. Privítanie, predstavenie pozvaného hosťa.
 3. Všetci prítomní sa môžu postupne stručne predstaviť, informovať o svojich očakávaniach a položiť otázky na hosťa.
 4. Hosť predstaví tému a zodpovie na otázky.
 5. Všetci prítomní môžu postupne položiť ďalšie otázky na hosťa.
 6. Hosť postupne odpovedá na otázky. 
 7. Všetci prítomní sa môžu vyjadriť, nakoľko sa im splnili očakávania k téme, k hosťovi a k spôsobu organizovania skupinového rozhovoru.
 8. Záver.

Všeobecné informácie inšpirované stránkami 
 •  základné pravidlá dialógu:
  • je dobré ak účastníci majú svoj názor na tému
  • je dobré ak vedia ho verejne prezentovať
  • je dobré ak vedia pozorne počúvať názory iných
  • je dobré ak sa (prípadne) vedia vzdať svojho názoru 
 • toto podujatie NIE JE:
  • o riešení problémov, 
  • o presviedčaní iných o svojom názore
  • o osobných útokoch
  • o návrhoch, čo by mali spraviť iní
 •  ale toto podujatie JE najmä o:
  • o poukázaní na problémy 
  • o spoznávaní iných/nových ľudi a o vypočutí ich názorov
  • o nezištnom zdielaní  skúseností súvisiacich (čo najviac) s témou
  • o informovaní o svojich (inšpirujúcich ) osobných aktivitách (aj plánovaných) smerujúcich k riešeniu a predchádzaniu problémov
 • výstupom podujatí môže byť
  • navrh tém na dalšie stretnutia
  • nájdenie prieniku osobných vízií
  • návrh pracovných skupín na spoluprácu na nájdených spoločných víziách a riešenie načrtnutých problémov

Svoje reflexie na činnosť, komunikácie, návrhy tém a dalšieho smerovania môžete poslať na skupinovú adresu dialogobcanov@googlegroups.com

alebo súkromnú adresu jozovasko@gmail.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára