sobota 20. októbra 2012

Jozef Sivak: Kriza autority a povinnost viest - reflexie - Milan Brachnak

Ahojte!
V stredu som bol v Olympii - dievčatá z OGP môžu potvrdiť, že nie som simulant (herpes...) Dobrá prednáška(!!!), ktorá ma vybudila k diskusným príspevkom, ale v diskusii ma sklamal samotný prednášajúci - aj s moderátorom. Ako to, že okamžite nespacifikovali Jana obhajujúceho euroval???!!! A dovolili, aby sa to v niektorých pasážach diskusie zvrhlo na verejnú stranícku schôdzu Smeru. A tentokrát nie len kvôli Janovi - pozrite si video. 

Už asi chronicky chýba reciprocita v reakciách aj v možnostiach reagovať (niekto mal väčší priestor, iní nie). A mala by sa obmedziť (vylúčiť!!!) argumentácia lžou a demagógiou. V takom prípade predsa v každej serióznej debate MUSÍ(!!!) byť okamžite daná možnosť 2-3 vetami to uviesť na pravú mieru. Na môj príspevok demagogicky reagovali viacerí diskutéri. A nemohol som okamžite reagovať - až v ďalšom kole - aj to neúplne. Nemohol som povedať všetko, čo som pokladal za nutné a už by to aj bolo mimo kontext. Naozaj mi evidentná rétorika a agenda Smeru - až boľševická propaganda - lezie na nervy a odoberá mi energiu - aj spôsob vedenia diskusie!!! Bude to na internete - čo si potom môžu o nás myslieť ľudia, ktorí vedia narátať do 10? Je to zámerom nás takto kompromitovať - aby ľudia kašľali na nás? Vylepšila to pani Dáša (zo 1711.sk). Ale v mnohom som súhlasil aj s mojimi oponentmi - ak sú dobré myšlienky, aj sa pripojím k potlesku...

Odkaz hnutiu 1711, ktorému zasielam kópiu tohoto mailu s mojím odporučením a prosbou zvážiť, či ich zahrnúť do obč. požiadaviek:
1.Pani Dáša bola nútená skôr odísť z Olympie - preto nepočula moju VÝZVU silovým zložkám, aby sa zdržali brutálnych represií (- ako tomu bolo 9.3.2012 alebo 17.11.1989...) voči oprávneným občianskym protestným akciám, ku ktorým sú občania objektívne nútení pristúpiť v dôsledku absencie práva v SR a v dôsledku protiprávnych a protištátnych - vlastizradných hlasovaní NR SR a krokov vlády SR. Príslušníkov PZ a ostatných OČvTK doporučujem tiež upozorniť, že ak aj naďalej budú tolerovať štátnu trestnú činnosť a nebudú konať voči verejne známym (z masmédií) dôvodne podozrivým páchateľom trestných činov (najmä, ak by mohlo ísť o trest. činy velezrady!!!) budú aj oni v budúcnosti čeliť (podľa práva) trestnému stíhaniu - podobne ako bývalý GP Trnka a niektorí ďalší zamestnanci GP (alebo aj prezident Gašparovič atd...)

2. Požadovať od poslancov NR SR (ak odmietnu uposlúchnuť výzvu občanov na odstúpenie), aby umožnili občanom vo voľbách hlasovať aj záporne - t.j. strhávať hlasy stranám a kandidátom a aby zmäkčili pravidlá pre uskutočnenie referenda o zákonoch, ktoré získali viac než tretinovú podporu NRSR alebo nadpolovičnú podporu NRSR v prípade zmien ústavy a ústavných zákonov.

Podrobnejšie by to znamenalo uskutočnenie napríklad nasledovných - alebo podobných legislatívnych zmien (ak ich akceptujete, treba ich zavesiť na web):
a) zmenu volebného zákona tak, aby
-bolo umožnené voličom hlasovaním udeľovať kandidátom na poslancov a politickým stranám aj negatívne hlasy, teda také, ktoré by sa im odpočítavali,
-bola umožnená diverzita hlasovania, t.j., aby bolo voličom umožnené udeľovať - rozdeliť hlasy (kladné aj záporné) aj viacerým stranám a ich kandidátom na poslancov
-bolo zakázané vykonávať akúkoľvek predvolebnú kampaň - okrem bezplatne poskytnutého priestoru každej politickej strane vo verejnoprávnych médiách; porušenie tohoto zákazu by viedlo k diskvalifikácii strany z volieb a k trestnému stíhaniu vinníkov

b)legislatívnych zmien, ktoré by umožnili dvojaké pravidlá pre hlasovanie voličov o zákone v referende a to za podmienok identických ako doposiaľ s nasledovnými zmenami:

V prvom type referenda (tzv. silné referendum) potom
- minimálny počet iniciujúcich občanov bude znížený na 150 000,
- referendum bude možné uskutočniť len v deň celoštátne poriadaných volieb,
- zákon prijatý v referende bude platnou legislatívnou zmenou bez ohľadu na názor kohokoľvek vrátane poslancov NRSR, členov vlády SR a prezidenta SR,
- zmenu alebo zrušenie takto prijatého zákona môžu uskutočniť len občania hlasovaním v ďalšom referende.

V druhom type referenda (tzv. slabé referendum) potom budú podmienky rovnaké ako v predchádzajúcom odseku s výnimkou, že minimálny počet iniciujúcich občanov bude znížený na 15 000 občanov, alebo na 30 poslancov NRSR, pokiaľ budú splnené podmienky na uskutočnenie takéhoto tzv. slabého referenda, ktoré sú nasledovné:
- referendum bude možné uskutočniť len v deň celoštátne poriadaných volieb,
- v prípade ústavného zákona alebo zmeny ústavy táto legislatívna zmena bola skôr prejednaná v NRSR, získala však podporu menej než 90 hlasov poslancov ale najmenej podporu 76 poslancov,
- v prípade bežného zákona táto legislatívna zmena bola tiež prejednaná v NRSR, získala však podporu menej než 76 hlasov poslancov ale najmenej podporu 51 poslancov,
- zákon prijatý za podmienok v tomto odseku bude môcť zrušiť 90 a viac poslancov NRSR hlasovaním - najskôr však 3 roky po jeho schválení v referende; v takomto prípade sa o tomto zákone musí znova hlasovať v referende v deň najbližšie celoštátne konaných volieb.

d o p o r u č u j e m   k o n z u l t o v a ť   s   p r á v n i k m i...

Ďakujem,

Milan Brachňák

Navrat na temu 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára