sobota 11. mája 2013

Skupinový dialóg v YMCA-e 15.5.2013

Vážené priatelky, vážení priatelia

Dovoľte mi informovať Vás o príležitosti zúčastniť sa verejnej "pracovnej porady", pri príležitosti 1. výročia môjho dojmu, že som po 53 rokoch konečne objavil svoje poslanie
Pozývam všetkých Vás, ktorí sa o tomto podujatí priamo, alebo nepriamo dozvedia, s ktorými som doteraz spolupracoval, či už priamo, alebo virtuálne, a v stredu 15.5.2012 večer  náhodou nemáte iny zmysluplnejší program.

Scenár:
17:55 - Zvítanie sa účastníkov
18:00 - "pracovná porada" formou hľadania odpovede na "najdôležitejšiu otázku večera" metódou "porady indiánskych náčelníkov".
19:00 - vyhodnotenie a oslava výsledkov aj pracovnej porady, voľné dišputy, v ľubovolných zoskupeniach.

Moje narodeniny si dovolim zneužiť na spoločnu reflexiu našich doterajšich spoločných zažitkov a snahu o extrahovanie všeobecne použitelnych skúseností a  preto vítam dopredu, alebo ad-hoc pripravené verejné odpovede nalmä na nasledovné otázky:

  • Čo sa nepáčilo na doterajšej spolupraci so mnou?
  • V čom by som sa mal polepšiť a ďalej sa rozvíjať?
  • V akej oblasti si viete predstaviť aktívnu spoluprácu so mnou v budúcnosti?
  • Pripravte si aj svoju "Dôležitú otázku" na ktorú by ste chceli dostať odpoveď od "Porady indiánskych náčelníkov.
Môj aktualizovany dojem o svojom poslaní je nasledovný:
Vytvárať priestor- rámec, aby ľudia mali príležitosť:
  • vzájomne sa lepšie zoznámiť , 
  • zverejniť svoje osobné vízie,
  • spoločne objavovať, ktoré vízie sú podobné, 
  • rozhodnúť sa na spolupráci na tých podobných,
  • čo najefektívnejšie spolupracovať na zvolených spoločných víziách
Snažím sa o vytváranie "rámu". "Obraz" môžu maľovať moji hostia. 
Veľmi rád sa zúčastňujem aj na "maľbe" v "rámoch" iných ľudí.
Viem si ale predstaviť aj totálny mentálny grupák, kde všetci môžeme byť chvíľku "rámovačmi" aj "maliarmi" ;-)

Pozvánku a scenár už mám za sebou. Ostatné, okrem moderovania porady náčelníkov nechávam na dobrovoľnú tvorivú aktivitu účastníkov.
Ak už máte na stredu večer iný program, a nechcete zostať mimo, môžete otázky zasielať emailom a podelím sa aj s mentálnymi darčekmi.

Od života už nič neočakávam (ani alkohol nepijem). 
Všetko čo budúcnosť prinesie je bonus a príležitosť pre ďalšie poučenie ;-)

Preto prosím, darčeky nenoste pre mňa, ale len pre seba a ostatných účastníkov.
Najväčším darom je príležitosť stretávať sa, hlavne osobne, s podobne zmýšľajúcimi osobami ;-)

s pozdravom  

jozovasko 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára