štvrtok 12. apríla 2012

Spoločenský experiment


Spoločenský experiment LAboratória TVorivého MYslenia sme prepli do "spiaceho" rezimu.

V pravidelných, prípadne príležitostných, rozhovoroch budeme pokračovať v prípade záujmu.

Vstup voľný. Bez registrácie. Občerstvenie si hradí každý sám.


Pravidelnosť - každý pondelok stretnutie od 17:00 v kaviarni
Olympia
, na Kollárovom námestí v budove Novej Scény.
Náhoda - nevieme kto príde, nevieme o čom sa bude hovoriť
Konsenzus - nahráva sa a vysiela sa cez internet len ak každý súhlasí
Sloboda - o 17:30 môže každý v minúte navrhnúť úvodnú tému
Demokracia -"Násilie väčšiny" - hlasovanie o úvodnej téme
Dialóg - žiadne uzávery, žiadne presvedčovanie

Aby rozhovor mohol viesť k lepšiemu, a/alebo hlbšiemu poznaniu, mal by každý účastník spĺňať tieto podmienky:
- mal by mať vlastný názor na tému rozhovoru, ktorý je schopný zdôvodniť;
- mal by byť schopný tento názor jasne a zrozumiteľne vysloviť;
- mal by byť ochotný počúvať aj názory a argumenty druhých a mal by byť otvorený prípadnej zmene názoru.

V stredu podobný scenár, ale úvodná téma bude dopredu známa.
Návrhy tém, ktoré by ste chceli predniesť, pošlite na adresu
dialogobcanov@googlegroups.com.

Ak bude tém viac, tému na nasledovny týžeň si zvolia účastníci.

V pravidelných, prípadne príležitostných, rozhovoroch budeme pokračovať v prípade záujmu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára